Tom 160 Nr 4 (2023)

Polaryzacja tożsamości społeczeństwa


Opublikowane: 2023-01-17

Od redakcji

OD REDAKCJI

Bogusław Drożdż   
5-6

pdf


Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP