O czasopiśmie

Wydawca czasopisma:

Wydawcą czasopisma jest Fundacja "Civitas Christiana".

Fundatorem fundacji jest Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", którego jednym z celów jest propagowanie dziedzictwa i dorobku nauczania społecznego Kościoła.

Geneza czasopisma:

„Społeczeństwo” to ukazująca się od 1995 r. polska wersja międzynarodowego periodyku La Societa, który powstał w 1991 r. w Weronie.

Cel czasopisma:

Celem czasopisma jest rozwijanie i popularyzacja myśli społecznej Kościoła w szeroko rozumianym kontekście spraw europejskich i światowych.Czytelnik regularnie otrzymuje przegląd i analizę problematyki skoncentrowanej wokół takich zagadnień jak: demokracja i uczestnictwo, rodzina, praca i bezrobocie, bogactwo i ubóstwo, globalizacja, migracje, kwestia demograficzna, integracja europejska, polityka społeczna, mass media, zrównoważony rozwój – i wielu innych. Wśród autorów pojawiają się nazwiska najwybitniejszych przedstawicieli katolickiej nauki społecznej z różnych rejonów Europy i świata. Czasopismo współpracuje z kilkunastoma ośrodkami studiów nad nauką społeczną Kościoła i posiada własny komitet naukowy. Edycja polska zawiera zarówno materiały zagraniczne w starannych przekładach, jak i teksty autorów rodzimych.

Rada Naukowa:

Abp Józef Kupny – Arcybiskup Metropolita Wrocławski
Bp Andrzej Dziuba  Biskup Łowicki
prof. Włodzimierz Dłubacz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ks. prof. Bogusław Drożdż  Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
prof. Aniela Dylus – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ks. prof. Stanisław Fel  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ks. prof. Witold Kawecki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ks. prof. Krzysztof Kietliński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ks. dr Przemysław Król - Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców Talent
ks. prof. Piotr Mazurkiewicz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ks. prof. Wojciech Misztal – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
k. prof. Robert Nęcek – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ks. prof. Stanisław Skobel – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ks. prof. Grzegorz Sokołowski – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

 

 

Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP