Data publikacji : 2023-01-17

ZEPSUCIE JĘZYKA JAKO ŹRÓDŁO DESTRUKCJI KULTURY

Abstrakt

Istotnym współczesnym atakiem na język jest przekreślenie znanych pojęć, znaczeń
i treści – odejście od znaczenia słów, które dotąd były zrozumiałe i dla wszystkich jednoznaczne.
Odebranie języka, narzucenie nowego znaczenia słów, manipulacja językiem – to pierwszy krok
do uśmiercenia bliskości ludzi, którzy stają się niemi i bezradni wobec przetaczającej się obok nich
debaty. Słowo ludzkie jest i powinno być narzędziem prawdy. Wolność poza prawdą jest pozorem,
a nawet zniewolenie. Jan Paweł II podkreślał, że „wolność mowy” to także wolność od destrukcyjnego
języka pogardy i nienawiści, od manipulacji i destrukcji znaczenia słów, których celem jest
niszczenie drugiego człowieka. Jak w każdym systemie totalitarnym, język w komunizmie był zdeterminowany,
służył propagandzie i wychowaniu mas w duchu konkretnej ideologii. Był dowolnie
wykorzystywanym narzędziem. Obszarem psucia języka stał się język liberalizmu gospodarczego,
filozoficznego i moralnego. Myślenie odrębne, samodzielne, niezależne od zbiorowych sądów
i opinii należy do rzadkości. Ta prawda jest wykorzystywana w propagowaniu idei wolności: dla
dobra ludzi, w imię ich godności i praw steruje się ich myśleniem na temat podstawowych zagadnień
społecznych. Tworzy się system jednoaspektowego spojrzenia na człowieka. Każda polemika
z tak pojmowaną „wolnością” jest traktowana jako atak na nią. U korzeni chorych społeczeństw
leżą pozbawione prawdy idee. Ich wyrazem są „chore” słowa, odarte ze znaczeń i możliwości budowania
dobra.

Słowa kluczowe:

język, nowomowa, komunizm, polityczna poprawność, destrukcja społeczna, destrukcja kulturySzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Zwoliński, A. . (2023). ZEPSUCIE JĘZYKA JAKO ŹRÓDŁO DESTRUKCJI KULTURY . Społeczeństwo, 160(4), 46–63. https://doi.org/10.58324/s.296
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP