Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Papież Franciszek. (2023). PRZEMÓWIENIE PODCZAS SPOTKANIA „EKONOMIA FRANCISZKA” W ASYŻU (24.09.2022). Społeczeństwo, 160(4), 113–119. Pobrano z https://www.spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/302
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP