Data publikacji : 2023-01-17

CHRZEST ŹRÓDŁEM CHRZEŚCIJAŃSKIEJ TOŻSAMOŚCI

Abstrakt

Chrzest będąc Bożą łaską jest rzeczywistością dynamiczną. Jego sakramentalna
moc, zawsze twórcza i tajemnicza, wywodzi się z Osobowej Miłości Boga. Chrzest leży u podstaw
bycia chrześcijaninem. Jest on źródłem jego tożsamości. Charakterystycznym „pokarmem” chrztu
jest dobra wola człowieka oraz życie wiarą i miłością. Chrzest „odżywiając się” nimi, owocuje rozwojem
duchowym oraz coraz większym uczestnictwem. Ich szczytem następnie są świętość osoby
oraz mistyczne zjednoczenie człowieka wraz z innymi w Trójjedynym Bogu.

Słowa kluczowe:

chrzest, chrześcijaństwo, tożsamość chrześcijańska, sakramenty Kościoła, nawrócenie, zbawienie, wspólnota Kościoła.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Drożdż, B. (2023). CHRZEST ŹRÓDŁEM CHRZEŚCIJAŃSKIEJ TOŻSAMOŚCI . Społeczeństwo, 160(4), 64–75. Pobrano z https://www.spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/298
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP