Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
ks. prof. Bogusław Drożdż

Członkowie redakcji:
ks. dr Dariusz Wojtecki
Piotr Sutowicz
Tomasz Nakielski

Sekretarz Redakcji:
Kamil Sulej

Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP