Data publikacji : 2023-01-17

KOMUNIKACJA CZY „ZŁUDZENIE KOMUNIKACJI"

Abstrakt

Ze swej istoty komunikacja polega na tworzeniu wspólnoty albo inaczej – u podstaw
każdej wspólnoty leży komunikacja gwarantująca jej wewnętrzną spójność. Nie ma kultury bez
komunikacji, ale nie ma też komunikacji bez kultury. Jeśli między wartościami a kulturą istnieje
dialektyczna zależność, to również taka zależność istnieje między wartościami a komunikacją.
Treścią komunikatu winna być prawda. Fake news jest zaprzeczeniem komunikacji, daje złudzenie
komunikacji.

Słowa kluczowe:

komunikacja, kultura, wartości, fake news, media, sztuka, filozofia.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Kawecki, W. . (2023). KOMUNIKACJA CZY „ZŁUDZENIE KOMUNIKACJI". Społeczeństwo, 160(4), 26–38. https://doi.org/10.58324/s.294
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP