Data publikacji : 2023-01-17

KWESTIA TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ POLAKÓW

Abstrakt

Temat dotyczy syndromu problemów, które powodują, że tożsamość narodowa Polaków
jest postrzegana w kategoriach kwestii społecznej. Samo pojęcie «kwestia społeczna» rozumiane
jest jako zespół problemów, które wymagają skutecznego rozwiązania, gdyż od dawna
negatywnie wpływają na życie społeczne. Autor prezentowanego tekstu zastanawia się, dlaczego
tożsamość narodowa Polaków wciąż musi być afirmowana. Stawia tezę, że stan tej tożsamości,
zawierający symptomy kryzysu, jest wynikiem istnienia w polskim społeczeństwie dwóch grup.
Jedną z nich jest historyczny naród polski, charakteryzujący się postawą patriotyzmu i troski
o dobro wspólne narodu i państwa. Druga grupa to ci, których mentalność wywodzi się z tradycji
komunistycznej. Na ogół są kosmopolitami. Dopełnieniem refleksji nad rolą i znaczeniem tych
grup (społeczności) jest ciekawa wypowiedź prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Słowa kluczowe:

historyczny naród polski, narodowa tożsamość Polaków, komunizm, kosmopolityzm, Prezydent Andrzej Duda.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Mazur, J. . (2023). KWESTIA TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ POLAKÓW . Społeczeństwo, 160(4), 39–45. https://doi.org/10.58324/s.295
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP