Data publikacji : 2021-12-16

SPOŁECZNY WYMIAR WIARY

Abstrakt

Wiara jest odpowiedzią człowieka na objawienie Boże. Człowiek wierzy, ponieważ
trwa w relacji z Bogiem. Dla człowieka ta relacja nie jest czymś dodatkowym, lecz wprost wynika
z jego natury. Dlatego bezwzględnie uznaje się, że człowiek jest istotą religijną. A ponieważ jest
również bytem społecznym, więc kwestia społecznego wymiaru wiary, z metodologicznego punktu
widzenia, jest prostym wykładnikiem jego religijno-społecznej natury ukierunkowanej na
Transcendentnego Boga. Co do istoty zarówno relacja człowieka do Boga, jak i jego relacja do
drugiego człowieka jest relacją osobową. Pełna definicja człowieka musi uwzględniać jego personalność,
religijność i społeczność.

Słowa kluczowe:

wiara, religia, byt religijny, byt społeczny, doświadczenie religijne, transcendencja, Bóg, społeczny wymiarSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Drożdż, B. (2021). SPOŁECZNY WYMIAR WIARY. Społeczeństwo, 155(3), 11–21. Pobrano z https://www.spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/5
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP