Data publikacji : 2022-01-20

EUCHARYSTIA ISTOTNYM ELEMENTEM DOBRA WSPÓLNEGO

Abstrakt

Czy Eucharystia jest dobrem wspólnym ludzkości? Z teologicznego punktu widzenia
odpowiedź jest jednoznaczna. Eucharystia jest dobrem wspólnym całego świata. Język teologiczny
określi Eucharystię jako największe misterium chrześcijaństwa. Eucharystia w swej istocie
jest społeczna, wspólnotowa i wspólnototwórcza. Jej społeczny dynamizm „eksploduje” uczestnictwem,
jednością i zawsze miłością. Najświętsza Eucharystia jest sakramentem jedności, bo w niej
zawiera się całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Jezus Chrystus – Chleb żywy dla całej
ludzkości. Eucharystia owocuje Kościołem stale się budującym. W Eucharystii nie ma egoizmu,
jest pełna prospołeczność, aż po niezrozumiałe dla ludzkiego intelektu uczestnictwo Boga w życiu
człowieka. W Eucharystii wszystko jest „dla”. Jej społeczność przechodzi w jej personalność i odwrotnie.
Eucharystia jest osobistym darem Boga w Jezusie Chrystusie.

Słowa kluczowe:

Eucharystia, misterium chrześcijaństwa, dobro wspólne, społeczny wymiar, komunijność, społeczność, uczestnictwo.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Drożdż, B. . (2022). EUCHARYSTIA ISTOTNYM ELEMENTEM DOBRA WSPÓLNEGO. Społeczeństwo, 156(4), 33–49. Pobrano z https://www.spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/95
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP