Data publikacji : 2023-12-13

SPOŁECZNE POSTAWY CHRZEŚCIJANINA(WARSZTAT POJĘCIOWO-METODOLOGICZNY)

Abstrakt

Przyjmujemy następującą definicję społecznej postawy: pełna podmiotowości, trwająca w czasie naturalna przedmiotowa relacja. Obok społecznych postaw pozytywnych wyróżniamy również społeczne postawy negatywne. Do pozytywnych postaw zaliczamy aprobatę i dezaprobatę. Natomiast postawy negatywne widzimy w konformizmie oraz uniku. Kierując się zaproponowaną definicją, stwierdzamy, że mamy do czynienia tylko z dwiema prawdziwymi postawami społecznymi: aprobatą i dezaprobatą. Konformizm i unik nie są postawami społecznymi, tylko aspołecznymi. Ich promocja zawsze będzie niszczyła społeczeństwo, ponieważ postawy te z założenia psują wszelkie relacje czy więzi społeczne. Dla chrześcijanina, jako aktywnego członka życia społecznego, postawy konformizmu i uniku są nie do zaakceptowania.

Słowa kluczowe:

postawa społeczna, aprobata, dezaprobata, konformizm, unik, relacja społecznaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Drożdż, B. (2023). SPOŁECZNE POSTAWY CHRZEŚCIJANINA(WARSZTAT POJĘCIOWO-METODOLOGICZNY). Społeczeństwo, 162(2), 27–34. https://doi.org/10.58324/s.322
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP