Data publikacji : 2022-11-07

GLOBALIZACJA CZY KOLONIZACJA

Jarosław SemprykAbstrakt

Niezmieniony wzrost bezrobocia, niszczenie środowiska, choroby cywilizacyjne,
pogłębiająca się przepaść między biednymi i bogatymi, uzależnienia i niepokoje społeczne stają się
coraz bardziej powszechne. Podejmowane działania państwowe czy międzynarodowe są niewystarczające,
aby zaradzić tym ujawniającym się dysproporcjom. Również i działania globalne ześrodkowane
na korporacyjnych instytucjach finansowo-komercyjnych, które w rzeczywistości nie
podlegają żadnej kontroli społecznej, nie radzą sobie z problemami ogólnoświatowymi, zwłaszcza
z głodem. Bałwochwalstwo zysku generuje wyzysk, a jawna niesprawiedliwość podsyca społeczny
konflikt. Artykuł pokazuje, że zastąpienie negatywnego pojęcia «kolonizacja» terminem pozytywnym,
jakim jest «globalizacja» nie ujarzmia ludzkich pożądliwości: chciwości, znaczenia i użycia –
karmiących egoizm i arogancję. Konieczność formacji etycznej nastawionej na dobro wspólne,
a więc Boga i niezbywalną ludzką godność każdego człowieka, nadal jest i będzie dziejowym imperatywem.
Słowa kluczowe: globalizacja, kolonizacja, globalne instytucje, dysproporcje, głód, wyzysk, marnotrawstwo,
etyka biznesu, etyka zarządzania.

Słowa kluczowe:

globalizacja, kolonizacja, globalne instytucje, dysproporcje, głód, wyzysk, marnotrawstwo, etyka biznesu, etyka zarządzania.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Sempryk, J. (2022). GLOBALIZACJA CZY KOLONIZACJA . Społeczeństwo, 159(3), 69–81. Pobrano z https://www.spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/283
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP