Data publikacji : 2022-01-20

UCZESTNICTWO W EUCHARYSTII JAKO POMOC W BUDOWANIU KOMUNII MAŁŻEŃSKIEJ

Tomasz GrabiecAbstrakt

Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne bardzo mocno oddziałują na jakość relacji
międzyludzkich, które coraz częściej charakteryzują się zmiennością, powierzchownością
i kruchością. Współczesny kontekst cywilizacyjny zaciemnia rozumienie życia rodzinnego jakoligijny
jest obszarem, który pomaga budować związek na zasadach, które są stałe i niezmienne.
Rzeczywistość duchowa nie jest warunkowana ludzkimi normami, które można dowolnie interpretować
i zmieniać. Sakrament małżeństwa zawarty przed Stwórcą sprawia, że osoby wierzące
pragną realizować swoje przymierze, kierując się Jego wskazaniami. Istotnym elementem życia
duchowego jest praktyka wspólnej modlitwy. Wśród sakramentów kształtujących wrażliwość na
obecność Boga jest Eucharystia, która dla małżonków staje się szkołą prawdziwej miłości. Odkrycie
i realizacja Bożego planu pomaga w autentycznym rozwoju wzajemnej miłości, budowaniu
komunii małżeńskiej oraz spełnieniu w życiu osobistym. Świadectwo wspólnego życia staje się
inspiracją dla innych małżonków w odkrywaniu znaczenia Bożej obecności w życiu człowieka.
 małżeństwo, rodzina, kryzys rodziny, Kościół i rodzina, małżeństwo chrześcijańskie,
sakrament małżeństwa, sakrament Eucharystii.

Słowa kluczowe:

małżeństwo, rodzina, kryzys rodziny, Kościół i rodzina, małżeństwo chrześcijańskie, sakrament małżeństwa, sakrament Eucharystii.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Grabiec, T. . (2022). UCZESTNICTWO W EUCHARYSTII JAKO POMOC W BUDOWANIU KOMUNII MAŁŻEŃSKIEJ . Społeczeństwo, 156(4), 65–80. Pobrano z https://www.spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/97
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP