Data publikacji : 2022-08-01

STRUKTURY SAKRAMENTALNE KOŚCIOŁA W BUDOWANIU POKOJU NA ŚWIECIE. KONCEPCJA SAKRAMENTALNEGO FIREWALLA T

Tomasz GrabiecAbstrakt

Życie człowieka przeżywane w perspektywie wiary ukierunkowane jest na jego
uświęcenie. Każdego dnia osoba ludzka podejmuje wiele decyzji. Mają one konsekwencje dla jej
wewnętrznej kondycji, a od niej zależy realizacja wyznaczonych celów, które człowiek pragnie
osiągnąć. Istnieją liczne zagrożenia wynika-jące z ludzkiej słabości i grzechu. Destrukcyjna siła
zła niszczy wewnętrzny spokój, więzi międzyludzkie i przyczynia się do powstawania dysproporcji
społecznych prowadzących do niesprawiedliwości, wyzy-sku i konfliktów wojennych. Sakramenty Kościoła stanowią środowisko ochronne, które pełni funkcję skutecznej zapory przed złem.
W ujęciu pozytywnym sakramentalny firewalle wzmacnia dyspozycję do przyjmowania łaski Bożej
i pomaga wzrastać w wierze i świętości. Zewnętrznym przejawem zachodzące-go procesu jest
nowa jakość życia, wrażliwość na innych ludzi oraz zaangażowanie społeczne na rzecz lepszego
świata budowanego na ewangelicznych wartościach.

Słowa kluczowe:

Kościół, sakramenty, wojna, pokój na świecie, świętość, firewall duchowy, religiaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Grabiec, T. . (2022). STRUKTURY SAKRAMENTALNE KOŚCIOŁA W BUDOWANIU POKOJU NA ŚWIECIE. KONCEPCJA SAKRAMENTALNEGO FIREWALLA T. Społeczeństwo, 158(2), 26–40. Pobrano z https://www.spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/219
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP