Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Dziuba, A. F. . (2022). Ryszard Ficek. Christians in Socio-political life: An Applied Analysis of the Theological Anthropology of Cardinal Stefan Wyszyński, Primate of Poland. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2020 ss. 406. Społeczeństwo, 158(2), 191–194. Pobrano z https://www.spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/234
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP