Data publikacji : 2022-08-01

MIŁOŚĆ ŹRÓDŁEM DOSKONAŁEGO POKOJU OFIAROWANEGO PRZEZ CHRYSTUSA

Adrian Michał SielickiAbstrakt

Niniejszy artykuł jest próbą wskazania, w jaki sposób człowiek może doświadczyć
prawdziwego pokoju, o którym mówił Jezus Chrystus podczas ostatniej wieczerzy (J 14,27). Autor
wychodzi od grzechu pierworodnego, który stał się powodem zerwania relacji z Bogiem, podziału
między ludźmi i źródłem lęku, by następnie wykazać, że dzieło zbawienia, dokonane przez Jezusa
Chrystusa, otworzyło człowiekowi drogę powrotu do relacji z Bogiem, objawionym jako Trójca.
To właśnie włączenie człowieka w pełną harmonii i miłości relację Trójcy Świętej staje się źródłem
prawdziwego pokoju, zdolności do miłowania, wybaczania i budowania relacji braterstwa. Autor
artykułu wskazuje również, że współcześnie Eucharystia jest miejscem doświadczenia przez człowieka
przemieniającej miłości Boga, która poprzez ścisłe zjednoczenie z Chrystusem prowadzi
także do komunii z Ojcem i Duchem Świętym, a w konsekwencji do komunii międzyludzkiej.
Słowa

Słowa kluczowe:

pokój, Chrystusowy pokój, Książę Pokoju, miłość, Trójca Święta, źródła pokoju, EucharystiaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Sielicki, A. M. . (2022). MIŁOŚĆ ŹRÓDŁEM DOSKONAŁEGO POKOJU OFIAROWANEGO PRZEZ CHRYSTUSA. Społeczeństwo, 158(2), 70–83. Pobrano z https://www.spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/223
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP