Data publikacji : 2022-08-01

KU „RZECZYPOSPOLITEJ MIŁOŚCI”. PRYMAS I ROMANTYK O TOŻSAMOŚCI I MISJI POLSKI

Abstrakt

Artykuł opisuje pokrewieństwo refleksji Zygmunta Krasińskiego i kard. Stefana
Wyszyńskiego na temat polskiej tożsamości kulturowej i duchowej oraz misji Polski we współczesnym
świecie. Zarówno poeta romantyczny, jak i błogosławiony Prymas Polski postrzegali
tożsamość Polski głęboko zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie duchowym, szczególnie
w zakresie obecności moralności chrześcijańskiej w sferze prywatnej i publicznej. Krasiński
i kard. Wyszyński podzielali także przekonanie, że Polska ma wypełnić swoją misję jako antemurale
christianitats, czyli być zaporą przed nurtami politycznymi i ideologicznymi grożącymi
podkopaniem fundamentów cywilizacji chrześcijańskiej w Europie

Słowa kluczowe:

kard. Stefan Wyszyński, Zygmunt Krasiński, tożsamość kulturowa, duchowe dziedzictwo, antemurale christianitatisSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Kucharczyk, G. (2022). KU „RZECZYPOSPOLITEJ MIŁOŚCI”. PRYMAS I ROMANTYK O TOŻSAMOŚCI I MISJI POLSKI. Społeczeństwo, 158(2), 139–149. https://doi.org/10.58324/s.230
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP