Data publikacji : 2022-08-01

DEWALUACJA SŁÓW, REWALUACJA CZYNÓW – KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIĘZI SPOŁECZNYCH W OBLICZU WOJNY

Abstrakt

Pokój jest wielką wartością, ponieważ człowiek ma świadomość tego, czym jest okrucieństwo
wojny, ale i odwrotnie – wojna wzbudza przerażenie i permanentny strach, gdyż prozaiczne
czynności wykonywane każdego dnia mogą przynieść satysfakcję tylko w wolnym od wojny
społeczeństwie. O pokój trzeba nie tylko zabiegać, ale również należy go budować w codziennych
relacjach międzyludzkich przez słowa i czyny. Komunikaty werbalne i niewerbalne z jednej strony
tworzą między ludźmi silne więzi społeczne, wzmacniają wewnętrznie, otwierają na innych,
a z drugiej przyczyniają się do pogłębiających kryzysów, niechęci, nienawiści, a w rezultacie do
konfrontacji o charakterze zbrojnym. Życie w prawdzie, w połączeniu z wolnością, sprawiedliwością
i miłością, stanowi silny oręż w czasie wojny. Brak wspomnianych wartości prowadzi najpier
w do dewaluacji słowa, zaniku zaufania, strachu przed realnym życiem i wyzwaniami, jakie ono
w sobie zawiera, a w rezultacie czyni z człowieka jednostkę słabą, wyalienowaną, niepotrafiącą
podjąć działania w imię dobra wspólnego.

Słowa kluczowe:

wojna, pokój, słowo, czyn, kategoria prawdy, komunikacja międzyosobowa, manipulacja, konflikt zbrojny, gesty pokoju, uczynki miłosierdziaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Drozdowski, M. . (2022). DEWALUACJA SŁÓW, REWALUACJA CZYNÓW – KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIĘZI SPOŁECZNYCH W OBLICZU WOJNY. Społeczeństwo, 158(2), 9–25. Pobrano z https://www.spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/218
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP