Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Nęcek, R. (2022). Ks. Marcin Stopka Kapłan online. Specyfika obecności osób duchownych w masowych środkach społecznego przekazu. Studium teologiczno-moralne. Społeczeństwo, 152(4), 192–194. Pobrano z https://www.spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/121
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP