Data publikacji : 2024-03-05

Przestrzeń sacrum w kulturze i jej odniesienie do analogii, alegorii i metafory

Abstrakt

Oś rozważań opracowania tworzy intuicja wyobrażenia przestrzennego dla strefy sacrum. Perspektywę wyznaczają refleksje na bazie filozofii oraz teologii, ale odnoszą się do szerokiego, humanistycznego spektrum interdyscyplinarnego. W pierwszej części podjęte zostały próby uchwycenia terminu sacrum w jego odniesieniu do kultury oraz religii, a także pojmowania przestrzeni. Druga część analizuje jego występowanie w kontekście trzech figur językowych: metafory, analogii oraz alegorii. Przykłady zaczerpnięte zostały ze świata kultury popularnej: beletrystyki, kinematografii oraz muzyki rozrywkowej.

Słowa kluczowe:

sacrum, przestrzeń, alegoria, analogia, metaforaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Prokop, A. R. . (2024). Przestrzeń sacrum w kulturze i jej odniesienie do analogii, alegorii i metafory . Społeczeństwo, 164(4), 35–53. https://doi.org/10.58324/s.361
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP