Data publikacji : 2022-11-07

DEMOCRAZIA E CORPI INTERMEDI: LE TRASFORMAZIONI DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA NELLA SOCIETÀ DELL’IMMEDIATEZZA

Abstrakt

Pojęcie dezintermediacji, zaczerpnięte ze sfery gospodarczej, coraz pewnej zadomawia
się w obszarach ściśle politycznych. Pojęcie to charakteryzuje stany społeczne, w których
zauważa się osłabienie działania ciał pośrednich na poziomie mediacji niezbędnej dla właściwego,
dynamicznego funkcjonowania społeczności większej. Mediacja jest szczególnie ważna dla demokracji.
Niemniej to właśnie w demokracji może ona ulec społecznej erozji. Katolicka nauka
społeczna podpowie, że mediacja, społeczności pośrednie, władza, dobro wspólne to rzeczywistości
wzajemnie się uzupełniające, bez których nie sposób mówić o zdrowej „tkance społecznej”
i „podmiotowości społeczeństwa”.

Słowa kluczowe:

społeczności pośrednie, mediacja, dezintermediacja, społeczeństwo obywatelskie, polityka, etyka społeczna.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Campati, A. . (2022). DEMOCRAZIA E CORPI INTERMEDI: LE TRASFORMAZIONI DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA NELLA SOCIETÀ DELL’IMMEDIATEZZA. Społeczeństwo, 159(3), 36–46. Pobrano z https://www.spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/279
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP