Data publikacji : 2022-08-01

KS. JÓZEF ROGOŻ, PIERWSZY POLSKI DUSZPASTERZ W ZGORZELCU, W ŚWIETLE DOKUMENTÓW ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO WE WROCŁAWIU

Abstrakt

W latach 1946-1950, na skutek nieprzewidzianych zbiegów okoliczności, pochodzący
ze wschodniej Polski ks. Józef Rogoż pełnił posługę kapłańską w Zgorzelcu (na zachodniej granicy
kraju). Co prawda w czasie swojego życia wielokrotnie stawał się przedmiotem zainteresowania
władzy ludowej, tym razem jednak w wyniku działań organów bezpieczeństwa państwa oraz
regionalnych władz partyjnych proces inwigilacji księdza zakończył się jego uwięzieniem. Artykuł
miał na celu odpowiedzieć na pytanie, czy prześladowanie ks. Rogoża było wynikiem jego konspiracyjnej
przeszłości, czy też było spowodowane jego postawą jako pierwszego polskiego duszpasterza
w Zgorzelcu. Analiza krytyczna archiwaliów z Archiwum Państwowego zestawionych
z innymi dokumentami dotyczącymi osoby ks. Rogoża, zarówno kościelnymi, jak i świeckimi,
np. z Archiwum Instytut Pamięci Narodowej, Archiwum Legnickiej Kurii Biskupiej, Archiwum
Parafii pw. św. Bonifacego w Zgorzelcu, jasno wskazują, iż komuniści postrzegali ks. Rogoża
jako zagrożenie. Podstawą takiej oceny była jego nieprzejednana postawa patriotyczna i ogromny
wpływ na miejscowe społeczeństwo, a przecież ówczesna władza robiła wszystko by stworzyć
„nowy ład” społeczny, szczególnie na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Ponadto działania wobec
ks. Rogoża wpisywały się w scenariusz prześladowania wobec Kościoła i duchowieństwa w dobie
stalinizmu.

Słowa kluczowe:

Zgorzelec, ks. Józef Rogoż, Kościół w czasach komunizmu, Ziemie OdzyskaneSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Szpotański, A. . (2022). KS. JÓZEF ROGOŻ, PIERWSZY POLSKI DUSZPASTERZ W ZGORZELCU, W ŚWIETLE DOKUMENTÓW ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO WE WROCŁAWIU. Społeczeństwo, 158(2), 174–188. Pobrano z https://www.spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/233
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP