Data publikacji : 2022-08-01

KATOLICYZM CZY PRAWOSŁAWIE? SPÓR O MODEL ŻYCIA RELIGIJNEGO I NARODOWOŚCIOWEGO NA KRESACH WSCHODNICH II RZECZYPOSPOLITEJ. ROZWAŻANIA NA KANWIE USTALEŃ UNIJNYCH KONFERENCJI KAPŁAŃSKICH W PIŃSKU W LATACH 30. XX WIEKU

Abstrakt

II Rzeczpospolitą zamieszkiwało wiele narodowości reprezentujących różne wyznania.
Jednym z kluczowych problemów odrodzonego państwa było uspokojenie sytuacji narodowościowej
zwłaszcza na Kresach wschodnich, które były destabilizowane dywersyjną działalnością
Sowietów. Charakterystyczną inicjatywą Kościoła katolickiego były unijne konferencje
kapłańskie w Pińsku, które w latach 30. XX w. generowały najważniejsze argumenty dotyczące
promowania ruchu unijnego na ziemiach polskich. Istotnym celem Kościoła było wpisanie tego
neounijnego ruchu w wielki projekt antemurale christianitatis, będący, zdaniem wielu, czymś
w rodzaju misji dziejowej Polski.

Słowa kluczowe:

II Rzeczypospolita, Kresy Wschodnie, Kościół greckokatolicki, prawosławie, Kościół katolicki, kapłańskie konferencje, Pińsk, ruch unijny, ruch neounijny, antemurale christianitatisSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Ryba, M. . (2022). KATOLICYZM CZY PRAWOSŁAWIE? SPÓR O MODEL ŻYCIA RELIGIJNEGO I NARODOWOŚCIOWEGO NA KRESACH WSCHODNICH II RZECZYPOSPOLITEJ. ROZWAŻANIA NA KANWIE USTALEŃ UNIJNYCH KONFERENCJI KAPŁAŃSKICH W PIŃSKU W LATACH 30. XX WIEKU. Społeczeństwo, 158(2), 163–173. https://doi.org/10.58324/s.232
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP