Data publikacji : 2022-08-01

THE CHALLENGES OF ECUMENICAL DIALOGUE IN UGANDA

Polycarp OpioAbstrakt

Chrześcijaństwo jest jedną z powszechnie wyznawanych religii w Ugandzie. Konstytucja
Ugandy gwa-rantuje wolność wyznania dla każdego obywatela. Artykuł przedstawia historię
działalności misyjnej w Ugandzie oraz współczesną sytuację religijno-społeczną. Katolicy
w Ugandzie wiernie trzymają się Stoli-cy Apostolskiej, natomiast protestanci i anglikanie podążają
za duchem Marcina Lutra. Aktualne wy-zwania kulturowo-społeczne i polityczne skłaniają obie
strony do dialogu ekumenicznego. Ważne jest zatem prawdziwe zrozumienie istoty ekumenizm

Słowa kluczowe:

Uganda, chrześcijaństwo, katolicyzm, działalność misyjna, ekumenizm, dialog ekumeniczny.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Opio, P. . (2022). THE CHALLENGES OF ECUMENICAL DIALOGUE IN UGANDA. Społeczeństwo, 158(2), 150–162. Pobrano z https://www.spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/231
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP