Data publikacji : 2022-08-01

JAN PAWEŁ II A ZJEDNOCZONA EUROPA. KONTYNUACJA NAUCZANIA PAPIEŻA POLAKA W ODNIESIENIU DO PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEJ EUROPY

Grzegorz ZajączkowskiAbstrakt

Jednocząca się Europa jest niespotykanym nigdzie indziej procesem międzynarodowym.
Państwa człon-kowskie rezygnują z części swoich uprawnień na rzecz ponadpaństwowych
instytucji. Projekt europejski, pomimo wielu sukcesów, niesie ze sobą także problemy. Na
ich źródła wielokrotnie wskazywał papież Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu. Nauczanie
papieża było i jest kontynuowane przez jego na-stępców: Benedykta XVI oraz Franciszka. W artykule
przedstawiono aspekty, na jakie zwracał uwagę papież Polak, ich wykorzystywanie i aktualizowanie
do bieżącej sytuacji przez kolejnych papieży

Słowa kluczowe:

Europa, integracja europejska, Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek, władza ponadpaństwowa, suwe-renność narodowaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Zajączkowski, G. . (2022). JAN PAWEŁ II A ZJEDNOCZONA EUROPA. KONTYNUACJA NAUCZANIA PAPIEŻA POLAKA W ODNIESIENIU DO PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. Społeczeństwo, 158(2), 97–110. Pobrano z https://www.spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/225
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP