Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Nakielski, T. (2022). Słowo skierowane do uczestników III Festiwalu KNS. Społeczeństwo, 147(3), 18. Pobrano z https://www.spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/162
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP