Data publikacji : 2022-02-03

Czy grozi nam dechrystianizacja jako efekt laicyzacji Specyfika przemian religijności współczesnych Polaków

Abstrakt

The article deals with one of the most important and difficult
problems of the Church in Poland today, which is the rapidly
progressing secularization, and even dechristianization. The
first part of the article is aimed at ordering the terminology.
Next, an attempt was made to draw a picture of the situation
using a sociological description with the use of statistics. The
last part of the article is an analysis of the most important causes
of the phenomenon of secularization in Poland. Knowing the
reasons because I know allows you to search for ways out of the
existing situation more effectively.
Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Skobel, S. (2022). Czy grozi nam dechrystianizacja jako efekt laicyzacji Specyfika przemian religijności współczesnych Polaków. Społeczeństwo, 152(4), 57–70. Pobrano z https://www.spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/112
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP