Grabiec, T. . (2022). Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Historyczne wydarzenie czy aktualne przesłanie. Społeczeństwo, 151(3), 110–123. Pobrano z https://www.spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/77