Grabiec, T. . (2022). STRUKTURY SAKRAMENTALNE KOŚCIOŁA W BUDOWANIU POKOJU NA ŚWIECIE. KONCEPCJA SAKRAMENTALNEGO FIREWALLA T. Społeczeństwo, 158(2), 26–40. Pobrano z https://www.spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/219