Festiwal KNS. (2022). Zjednoczona, ale nie solidarna – czy to koniec Unii Europejskiej Debata ekspercka podczas IV Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. Społeczeństwo, 152(4), 158–191. Pobrano z https://www.spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/120