(1)
Grabiec, T. . STRUKTURY SAKRAMENTALNE KOŚCIOŁA W BUDOWANIU POKOJU NA ŚWIECIE. KONCEPCJA SAKRAMENTALNEGO FIREWALLA T. s 2022, 158, 26-40.