[1]
Grabiec, T. 2022. STRUKTURY SAKRAMENTALNE KOŚCIOŁA W BUDOWANIU POKOJU NA ŚWIECIE. KONCEPCJA SAKRAMENTALNEGO FIREWALLA T. Społeczeństwo. 158, 2 (sie. 2022), 26–40.